23Thg3

THÔNG BÁO KỲ THI NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ A1, A2 CHO HỌC VIÊN, SINH VIÊN THÁNG 4/2021

THÔNG BÁO THI NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ A1, A2 CHO HỌC VIÊN QUÂN SỰ, SINH VIÊN THÁNG 4/2021
1. Đối tượng dự thi:
Học viên quân sự, sinh viên dân sự học tiếng Anh, tiếng Nga.
2. Thời gian, địa điểm, hình thức thi:
- Địa điểm: Phòng thi trực tuyến số 1, 2, 3 tầng 5 nhà H3 - Khu A - Hà Nội.
- Hình thức thi: 02 kỹ năng nghe và đọc hiểu trên máy tính.
- Thời gian thi: Dự kiến ngày 03/4/2021.
3. Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/thí sinh.
4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí:
- Đối với học viên quân sự: Đăng ký tập trung theo đầu mối Đại đội và nộp file cứng, file mềm lên Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT trong ngày 29/3/2021.
- Đối với sinh viên dân sự: Đăng ký từ ngày 24/3/2021 đến hết ngày 29/3/2021 tại phòng 1204 nhà S4.
Lưu ý: Yêu cầu học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid 19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sử dụng nước sát khuẩn) khi đăng ký thi và thi.
Đề nghị các bạn học viên, sinh viên chú ý thông báo này, chủ động đăng ký thi theo thời gian quy định trong thông báo
Xin trân trọng cảm ơn./.

Gửi nhận xét

Captcha image