16Thg4

THÔNG BÁO THI NGOẠI NGỮ CÁC TRÌNH ĐỘ A1, A2, B1 CHO HỌC VIÊN CAO HỌC, HỌC VIÊN QS VÀ SINH VIÊN THÁNG 5/2021

I. Kỳ thi Ngoại ngữ trình độ A1, A2 (đầu vào học B1.1) đợt tháng 5/2021:
1. Đối tượng dự thi:
Học viên quân sự, sinh viên dân sự học tiếng Anh, tiếng Nga.
2. Thời gian, địa điểm, hình thức thi:
- Địa điểm: Phòng thi trực tuyến số 1, 2, 3 tầng 5 nhà H3 - Khu A - Hà Nội.
- Hình thức thi: 02 kỹ năng nghe và đọc hiểu trên máy tính.
- Thời gian thi: Dự kiến ngày 08/5/2021.
3. Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/thí sinh.
4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí:
- Đối với học viên quân sự: Đăng ký tập trung theo đầu mối và nộp file cứng, file mềm lên Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT trong ngày 23/4/2021.
- Đối với sinh viên dân sự: Đăng ký từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 26/4/2021 tại phòng 1204 nhà S4.
Lưu ý: Yêu cầu học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid 19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sử dụng nước sát khuẩn) khi đăng ký thi và thi.
II. Đối với kỳ thi chuẩn đầu ra trình độ B1:
1. Đối tượng dự thi:
Học viên quân sự, sinh viên dân sự đào tạo dài hạn trình độ đại học tại Học viện; học viên cao học quân sự và dân sự các khoá.
2. Môn thi, thời gian, địa điểm thi:
- Môn thi: Tiếng Nga B1, Tiếng Anh B1.
- Thời gian thi dự kiến: Ngày 08/5/2021.
- Địa điểm thi:
+ Thi kỹ năng đọc, nghe, viết trên máy tính tại phòng thi trực tuyến số 1, 2, 3 tầng 5 - Nhà H3 - Khu A - Hà Nội.
+ Thi kỹ năng nói tại giảng đường tầng 2, 4 nhà H3 - Khu A - Hà Nội.
3. Lệ phí dự thi:
- Lệ phí thi đối với học viên, sinh viên đại học: 200.000 đồng/thí sinh.
- Lệ phí thi đối với học viên sau đại học: 250.000 đồng/thí sinh.
4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí:
- Đối với học viên cao học: Đăng ký thi tại phòng 801 nhà S4 từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 26/4/2021.
- Đối với học viên quân sự: Đăng ký tập trung theo đầu mối Đại đội và nộp file cứng, file mềm lên Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT trong ngày 23/4/2021.
- Đối với sinh viên dân sự: Đăng ký thi từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 26/4/2021 tại phòng 1204 nhà S4.
5. Quyền lợi của học viên, sinh viên tham gia dự thi:
- Học viên, sinh viên tham gia đợt thi có điều kiện để đánh giá trình độ ngoại ngữ trước khi ra trường và là căn cứ để xét tốt nghiệp.
- Căn cứ kết quả thi, đối với học viên, sinh viên khi đạt yêu cầu, Phòng Đào tạo sẽ làm thủ tục sửa điểm ngoại ngữ chính khoá cho học viên, sinh viên.
Lưu ý: Yêu cầu học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid 19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sử dụng nước sát khuẩn) khi đăng ký thi và thi.
Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎288 اן IMPORTANT ANNOUNCEMENT‎'‎
 
 
 

Gửi nhận xét

Captcha image