27Thg7

THÔNG BÁO THI NGOẠI NGỮ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUÂN SỰ THÁNG 8 NĂM 2021

Thông báo kỳ thi ngoại ngữ trình độ A1, A2, B1 tháng 8 dành cho học viên quân sự:
1. Đối tượng dự thi: 
- Thi ngoại ngữ B1: Học viên quân sự khóa 52 chưa đạt chuẩn đầu ra B1.
- Thi ngoại ngữ A1, A2: Học viên khóa 53, 54, 55, 56.
2. Thời gian, địa điểm, hình thức thi:  
a. Thi ngoại ngữ B1
+ Thời gian thi dự kiến: Ngày 02/8/2021.
+ Địa điểm thi: Thi kỹ năng đọc, nghe, viết trên máy tính tại phòng thi trực tuyến số 1, 2, 3 tầng 5 - Nhà H3 - Khu A - Hà Nội; thi kỹ năng nói tại giảng đường tầng 2, 4 nhà H3 - Khu A - Hà Nội.
b. Thi ngoại ngữ A1, A2
- Thời gian thi: Dự kiến từ ngày 04/8/2021 đến 06/8/2021.
- Địa điểm: Phòng thi trực tuyến số 1, 2, 3 tầng 5 nhà H3 - Khu A - Hà Nội.
- Hình thức thi: 02 kỹ năng nghe và đọc hiểu trên máy tính.
3. Lệ phí dự thi 
- Lệ phí thi ngoại ngữ B1: 200.000 đồng/thí sinh. 
- Lệ phí thi ngoại ngữ A1, A2: 100.000 đồng/thí sinh. 
4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí: 
- Học viên quân sự đăng ký tập trung theo đầu mối Đại đội và nộp file cứng, file mềm lên Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT trong ngày 23/7/2021.
- Đối với học viên đã đăng ký thi ngoại ngữ A1, A2, B1 đợt tháng 5/2021, yêu cầu các đơn vị xác nhận lại thông tin với Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT trong ngày 23/7/2021.
Lưu ý: Yêu cầu học viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid 19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sử dụng nước sát khuẩn) khi đăng ký thi và thi.
Đề nghị các đơn vị quản lý học viên thông báo tới toàn thể học viên biết để chủ động ôn luyện và đăng ký tham gia thi./.

Gửi nhận xét

Captcha image