22Thg9

THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TIẾNG NGA CHUẨN ĐẦU RA B1 CHO HỌC VIÊN CAO HỌC, HỌC VIÊN QUÂN SỰ VÀ SINH VIÊN THÁNG 10 NĂM 2021

Nhà trường thông báo đăng ký thi tiếng Anh, tiếng Nga trình độ B1 cho học viên cao học, học viên quân sự và sinh viên như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Học viên quân sự đào tạo dài hạn trình độ đại học tại Học viện; học viên cao học quân sự các khoá.

- Sinh viên dân sự các khóa (nếu điều kiện cho phép, Nhà trường sẽ thông báo sau).

2. Môn thi, thời gian, địa điểm thi:

- Môn thi: Tiếng Nga B1, Tiếng Anh B1.

- Thời gian thi (dự kiến có thể thay đổi): Ngày 02, 03/10/2021.

- Địa điểm thi:

  + Thi kỹ năng đọc, nghe, viết trên máy tính tại phòng thi trực tuyến số 1, 2, 3 tầng 5 - Nhà H3 - Khu A - Hà Nội.

  + Thi kỹ năng nói tại giảng đường tầng 2, 4 nhà H3 - Khu A - Hà Nội.

3. Lệ phí dự thi:

- Lệ phí thi đối với sinh viên, học viên quân sự đại học: 200.000 đồng/thí sinh.

- Lệ phí thi đối với học viên sau đại học: 250.000 đồng/thí sinh.

4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí:

- Đối với học viên cao học: Đăng ký tập trung theo đầu Lớp, Khóa và gửi danh sách đăng ký về Phòng Sau đại học (qua thư điện tử trên mạng nội bộ) vào ngày 23/9/2021.

- Đối với học viên quân sự: Đăng ký tập trung theo đầu mối Đại đội và nộp bản cứng, file mềm lên Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT trong ngày 23/9/2021.

- Đối với sinh viên dân sự: Đăng ký trực tiếp đối với Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT (đ/c Thiệu - SĐT 0947523012) từ ngày 21/9/2021 đến ngày 23/9/2021. Đối với những sinh viên dân sự đã đăng ký thi đợt tháng 5/2021, yêu cầu sinh viên xác nhận lại thông tin đăng ký dự thi đối Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT.

5. Quyền lợi của học viên, sinh viên tham gia dự thi:

- Học viên, sinh viên tham gia đợt thi có điều kiện để đánh giá trình độ ngoại ngữ trước khi ra trường và là căn cứ để xét tốt nghiệp.

- Căn cứ kết quả thi, đối với học viên khi đạt yêu cầu, Phòng Đào tạo sẽ làm thủ tục sửa điểm ngoại ngữ chính khoá cho học viên, sinh viên.

Lưu ý: Yêu cầu học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid 19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sử dụng nước sát khuẩn) khi đăng ký thi và thi.

Gửi nhận xét

Captcha image