25Thg10

Thông báo thi ngoại ngữ các trình độ A1, A2, B1 trong tháng 11/2021 cho học viên, học viên quân sự

I. THI NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ A1, A2
1. Đối tượng dự thi:
Học viên quân sự đào tạo dài hạn trình độ đại học tại Học viện
2. Thời gian, địa điểm, hình thức thi:
- Địa điểm: Phòng thi trực tuyến số 1, 3 tầng 5 nhà H3 - Khu A - Hà Nội.
- Hình thức thi: 02 kỹ năng nghe và đọc hiểu trên máy tính.
- Thời gian thi: Dự kiến ngày 06/11/2021.
3. Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/thí sinh.
4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí:
Học viên đăng ký tập trung theo đầu mối, nộp file cứng, file mềm lên Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT (Tầng 12 - S4) trong ngày 26/10/2021.
II. THÔNG BÁO THI NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ B1:
1. Đối tượng dự thi:
- Học viên quân sự đào tạo dài hạn trình độ đại học tại Học viện.
- Học viên cao học quân sự các khoá.
2. Môn thi, thời gian, địa điểm thi:
- Môn thi: Tiếng Nga B1, Tiếng Anh B1.
- Thời gian thi dự kiến: Ngày 06/11/2021.
- Địa điểm thi:
+ Thi kỹ năng Đọc, Nghe, Viết trên máy tính tại phòng thi trực tuyến số 1, 3 tầng 5 - Nhà H3 - Khu A - Hà Nội.
+ Thi kỹ năng Nói tại giảng đường tầng 2, 4 nhà H3 - Khu A - Hà Nội.
3. Lệ phí dự thi:
- Lệ phí thi đối với học viên quân sự đại học: 200.000 đồng/thí sinh.
- Lệ phí thi đối với học viên sau đại học: 250.000 đồng/thí sinh.
4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí:
- Đối với học viên cao học: Đăng ký tập trung theo đầu Lớp, Khóa và gửi danh sách đăng ký về Phòng Sau đại học (qua thư điện tử trên mạng nội bộ) vào ngày 27/10/2021.
- Đối với học viên quân sự: Đăng ký tập trung theo đầu mối, nộp bản cứng, file mềm lên Phòng Khảo thí và ĐBCLGD-ĐT trong ngày 26/10/2021.
Lưu ý: Yêu cầu học viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid 19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sử dụng nước sát khuẩn) khi đăng ký thi và thi.

Gửi nhận xét

Captcha image