12Thg6

Thông báo về kỳ thi tiếng Nga các trình độ A1, A2, B1 dành cho học viên tháng 6 năm 2019

Trung tâm ngoại ngữ xin trân trọng thông báo:
Kỳ thi kiểm tra Tiếng Nga trình độ A1, A2 :
Đối tượng dự thi: 
- Học viên học tiếng Nga.
Thời gian, địa điểm, hình thức thi: 
- Thời gian thi: 7h30, chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm: Giảng đường H3 – Khu A – Hà Nội.
- Hình thức thi: 2 kỹ năng nghe và đọc viết.
Lệ phí dự thi: 50.000đồng/thí sinh. 
Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí: 
Nộp tại Phòng Khảo thí – Phòng 1204 – Nhà S4 trong ngày 18 tháng 6 năm 2019.
Kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Nga trình độ B1:
Thời gian, địa điểm, hình thức thi: 
Thi 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 
Địa điểm: Giảng đường H3 – Khu A - Hà Nội.
Thời gian thi: Ngày 23/6/2019. 
Lệ phí dự thi: 200.000đồng/thí sinh. 
Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí: 
Nộp tại Phòng Khảo thí – Phòng 1204 – Nhà S4 trong ngày 18 tháng 6 năm 2019.
Những cá nhân có nhu cầu ôn thi xin vui lòng chờ thông báo tiếp theo của Trung tâm ngoại ngữ. Xin trân trọng cảm ơn./.