1Thg9

Hướng dẫn đăng ký tại Trung tâm

Các bạn có thể đăng ký học trực tiếp tại Trung tâm theo địa chỉ sau: Phòng 0903, tầng 9, nhà S1, khu A, Học viện KTQS, 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04 62537517 (Gặp cô Trang).