Đội ngũ giáo viên của Trung tâm
20Thg8

Đội ngũ giáo viên của Trung tâm

- Với phương châm “Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định đến chất lượng dạy và học”, cho nên Trung tâm chỉ tuyển chọn giáo viên là những người có trình độ cao, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, giảng dạy theo phương pháp tích cực và được người học đánh giá tốt.

- Đội ngũ giáo viên của Trung tâm được tuyển chọn từ các giáo viên thuộc Khoa Ngoại ngữ/Học viện Kỹ thuật Quân sự và các nguồn giáo viên chất lượng cao khác.