20Thg8

Trung tâm Ngoại ngữ/Học viện Kỹ thuật Quân sự

- Trung tâm Ngoại ngữ/Học viện Kỹ thuật Quân sự được thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 01 năm 2016.

- Trung tâm chuyên tổ chức các lớp đào tạo ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga) ngoài chương trình chính khóa cho học viên quân sự, sinh viên dân sự của Học viện, đáp ứng chuẩn đầu ra B1 theo Khung tham chiếu châu Âu.

- Trung tâm có các lớp bồi dưỡng, luyện thi tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra trình độ B1 (chuẩn nội bộ Học viện KTQS dùng cho học viên, sinh viên khi tốt nghiệp ra trường).

- Trung tâm có các lớp đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Anh, Tiếng Nga đạt chuẩn đầu ra trình độ B1 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của Học viện; đào tạo và bồi dưỡng Tiếng Anh kỹ thuật, Tiếng Nga kỹ thuật dành cho các đối tượng có nhu cầu.