10Thg5

Thông báo thi Tiếng Anh các trình độ A1, A2, B1 dành cho đối tượng học viên quân sự, sinh viên dân sự tháng 5/2019

Thông báo siêu siêu nóng đề nghị các bạn học viên, sinh viên đọc kỹ:
I. Kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B1 trong tháng 05 dành cho học viên, sinh viên:
1. Đối tượng dự thi: 
- Học viên quân sự, sinh viên dân sự đào tạo dài hạn trình độ đại học tại Học viện.
2. Thời gian, địa điểm, hình thức thi: 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 
* Tiếng Anh
- Chia ca thi theo danh sách, 105 phút/ca) gồm:
+Thi đọc: Trắc nghiệm 70 phút. 
+ Thi nghe 15 phút.
+ Bài viết thư 25 phút giấy.
+ Hỏi thi vấn đáp xen kẽ với các ca thi trắc nghiệm trắc nghiệm trên máy.
- Địa điểm: Tại tầng 13 – Nhà S4 – Khu A - Hà Nội.
- Thời gian thi: Ngày 25 và 26/5/2019. 
3. Lệ phí dự thi: 200.000đồng/thí sinh. 
4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí: 
- Đăng ký thi và nộp lệ phí: Từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 15/5/2019 tại phòng 1204 - tầng 12 nhà S4 Khu A.

II. Kỳ thi Tiếng Anh trình độ A1, A2:
1. Đối tượng dự thi: 
- Học viên quân sự học tiếng Anh.
- Sinh viên dân sự.
2. Thời gian, địa điểm, hình thức thi: 
- Thời gian thi: Dự kiến các ngày 29, 30, 31 tháng 5 và 01 tháng 02 tháng 6 năm 2019.
* Tiếng Anh
- Địa điểm: Phòng máy tầng 13 nhà S4 – Khu A – Hà Nội.
- Hình thức thi: 2 kỹ năng nghe và đọc hiểu trên máy tính.
3. Lệ phí dự thi: 50.000đồng/thí sinh. 
4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí: 
- Đăng ký thi và nộp lệ phí: Từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 15/5/2019 tại phòng 1204 nhà S4.