Trung tâm ngoại ngữ mở các lớp ôn thi Tiếng Anh A2 và B1 cho sinh viên dân sự - Khai giảng ngày 17/10/2016
13Thg10

Trung tâm ngoại ngữ mở các lớp ôn thi Tiếng Anh A2 và B1 cho sinh viên dân sự - Khai giảng ngày 17/10/2016

Để đáp ứng nhu cầu ôn tập và luyện thi các chứng chỉ A2, B1 cho kỳ thi Tiếng Anh A2 (dự kiến ngày thi 19/11/2016) và B1(dự kiến ngày thi 03/12/2016) cho sinh viên dân sự các Khóa 10, 11, 12, 13, 14, 15 và các đối tượng khác, Trung tâm Ngoại ngữ - Học viện KTQS khai giảng 03 lớp ôn thi Tiếng Anh vào ngày 17/10/2016

Chi tiết...