20Thg8

Chương trình đào tạo Tiếng Nga của Trung tâm

1. Các lớp đào tạo Tiếng Nga cơ bản:

* Đối tượng người học: Học viên quân sự và các đối tượng có nhu cầu.                                                                                                                

Trình độ

Mã lớp

     Nội dung học

Số tiết

A1

A1.1

Ngữ pháp + 4 kỹ năng  (nghe, nói, đọc,viết)

90 (22 buổi)

A1.2

Ngữ pháp + 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

90 (22 buổi)

A2

A2.1

Ngữ pháp + 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

90 (22 buổi)

A2.2

Ngữ pháp + 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

90 (22 buổi)

B1

B1.1

Ngữ pháp + 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

90 (22 buổi)

B1.2

Ngữ pháp + 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

90 (22 buổi)

2. Các lớp bồi dưỡng Tiếng Nga ngắn hạn:

Trung tâm mở các lớp bồi dưỡng Tiếng Nga ngắn hạn cho các đối tượng:

- Cán bộ, giáo viên của Học viện từng tốt nghiệp tại các nước nói Tiếng Nga, nay có nhu cầu bồi dưỡng để thi lấy chứng chỉ Tiếng Nga trình độ B1, nhằm mục đích hoàn thiện chức danh giảng viên, giảng viên chính.

- Các đối tượng có nhu cầu học Tiếng Nga cấp tốc phục vụ cho việc nhận chuyển giao công nghệ từ các nước nói Tiếng Nga và các chuyến công tác tại các nước nói Tiếng Nga. Ngoài phần Tiếng Nga giao tiếp, người học sẽ được học Tiếng Nga kỹ thuật và Tiếng Nga chuyên ngành, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người học.

- Học viên các lớp dự khóa chuẩn bị đi học nước ngoài, có nhu cầu bồi dưỡng thêm Tiếng Nga.