Thông báo lịch thi Tiếng Anh trình độ A2 vào ngày 19/11/2016
15Thg11

Thông báo lịch thi Tiếng Anh trình độ A2 vào ngày 19/11/2016

Trung tâm ngoại ngữ/Học viện KTQS xin trân trọng thông báo về kì thi Tiếng Anh trình độ A2 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu làm bài thi từ 7h30 ngày 19/11/2016 (Thứ 7). Sinh viên cần có mặt tại phòng thi trước 07h15

2. Đối tượng dự thi: Sinh viên dân sự các khóa 12, 13, 14 đã đăng kí dự thi với Trung tâm.

3. Hình thức thi: 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết).

4. Địa điểm thi: Giảng đường H5

Danh sách thi và phòng thi đề nghị sinh viên xem trong file đính kèm.

Gửi nhận xét

Captcha image