Thông báo mở các lớp học Tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên Học viện KTQS
25Thg2

Thông báo mở các lớp học Tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên Học viện KTQS

Để nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên Học viện KTQS theo tinh thần Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Học viện, Chỉ thị của Giám đốc Học viện về nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ giáo viên, Trung tâm ngoại ngữ mở các lớp đào tạo Tiếng Anh trong tháng 03/2017 nhằm giúp cán bộ, giáo viên hoàn thiện tiêu chí về chuẩn ngoại ngữ, xét chức danh chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và đáp ứng nhu cầu sử dụng ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm ngoại ngữ trân trọng gửi đến toàn thế cán bộ, giáo viên Học viện Kỹ thuật Quân sự kế hoạch mở các lớp đào tạo Tiếng Anh như sau:

1. Tổ chức các lớp học theo các trình độ khác nhau:

- 01 lớp A1: Thời lượng toàn khóa = 90 tiết. Học 3 tiết/buổi = 30 buổi.

- 01 lớp A2: Thời lượng toàn khóa = 90 tiết. Học 3 tiết/buổi = 30 buổi.

- 01 lớp B1: Thời lượng toàn khóa = 105 tiết. Học 3 tiết/buổi = 35 buổi.

- 01 lớp TOEIC 450+ : Thời lượng toàn khóa = 105 tiết. Học 3 tiết/buổi = 35 buổi.

 2. Thời gian học:  Các lớp học tổ chức vào ca chiều tối từ 16.00 – 18.30

                              Học 2 buổi/tuần.

3. Địa điểm học: Giảng đường H3, H5, Phòng phương pháp TTNN, Khu A Hà nội.

4. Về thi và cấp chứng chỉ: Sau khi kết thúc chương trình học tập, căn cứ theo yêu cầu của người học Trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài Học viện để tổ chức ôn thi, thi, cấp chứng chỉ nội bộ, quốc gia hoặc quốc tế.

5. Học phí và lệ phí thi: Người học đóng học phí theo các mức do Trung tâm ngoại ngữ đề xuất và được Thủ trưởng Học viện phê duyệt, cụ thể như sau:

    Học phí:

    - Trình độ A1 và A2: 2.000.000/khóa

    - Trình độ B1: 2.400.000/ khóa

    - Trình độ TOEIC450 + : 2.400.000/ khóa

    Lệ phí thi: Phụ thuộc vào loại chứng chỉ mà người học yêu cầu, Trung tâm ngoại ngữ sẽ thông báo sau.

6. Thời gian đăng ký học: Từ 27/2 đến 10/3/ 2017.

7. Thời gian dự kiến khai giảng: Từ 15/3/2017.

Thông tin chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ: Ban Kế Hoạch Đào Tạo - Phòng 0903 - Nhà S1- Trung Tâm Ngoại Ngữ- HVKTQS

Đăng ký học nộp học phí: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Phòng 0903, Tầng 9, Nhà S1, Khu A, Học viện KTQS.

                                              Điện thoại: 0462537517; 0984602710

Gửi nhận xét

Captcha image