Thông báo mở lớp ôn thi Tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên (Phục vụ kiểm tra trong tháng 10/2017)
21Thg9

Thông báo mở lớp ôn thi Tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên (Phục vụ kiểm tra trong tháng 10/2017)

Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếng Anh các trình độ A1, A2, B1 do Học viện tổ chức vào tháng 10/2017 đối với cán bộ, giáo viên các cơ quan, đơn vị trong Học viện theo Kế hoạch số 2959/KH-CT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Phòng Chính trị, Trung tâm ngoại ngữ mở các lớp ôn thi tiếng Anh các trình độ A1, A2, B1. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Gửi nhận xét

Captcha image