1Thg11

Thông báo thi ngoại ngữ trình độ B1 dành cho học viên, sinh viên tháng 11/2018

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo (P13) thông báo tổ chức đợt thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên, sinh viên như sau:

  1. Đối tượng dự thi:

- Học viên quân sự, sinh viên dân sự đào tạo dài hạn trình độ đại học tại Học viện.

2. Thời gian, địa điểm, hình thức thi:  4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

* Tiếng Nga

- Thi trên giấy thời gian 120 phút, sau đó chuyển thi vấn đáp 10 phút/học viên.

- Địa điểm: Tại nhà hội trường H3 – Khu A – Hà Nội.

- Thời gian thi: Ngày 17/11/2018.

* Tiếng Anh

- Chia ca thi theo danh sách, 105 phút/ca) gồm:

+Thi đọc: Trắc nghiệm 70 phút.

+ Thi nghe 15 phút.

+ Bài viết thư 20 phút trên mẫu giấy do P13 cấp.

+ Hỏi thi vấn đáp xen kẽ với các ca thi trắc nghiệm trắc nghiệm trên máy.

- Địa điểm: Tại tầng 13 – Nhà S4 – Khu A - Hà Nội.

- Thời gian thi: Ngày 17 và 18/11/2018.

3. Lệ phí dự thi: 200.000đồng/thí sinh.

4. Địa điểm, thời gian đăng ký thi và nộp lệ phí:

- Đăng ký thi và nộp lệ phí: Từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 02/11/2018 tại  phòng 1204 - tầng 12 nhà S4 Khu A.

5. Quyền lợi của học viên, sinh viên tham gia dự thi:

- Học viên, sinh viên tham gia đợt thi có điều kiện để đánh giá trình độ ngoại ngữ trước khi ra trường và là căn cứ để xét tốt nghiệp.

- Căn cứ kết quả thi, đối với học viên, sinh viên khi đạt yêu cầu, Phòng Đào tạo sẽ làm thủ tục sửa điểm ngoại ngữ chính khoá cho học viên, sinh viên.

Đề nghị các đơn vị quản lý học viên, các Khoa quản lý sinh viên thông báo tới toàn thể học viên, sinh viên biết để chủ động ôn thi và đăng ký tham gia./.

Gửi nhận xét

Captcha image