Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Anh trình độ A1, A2, B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
25Thg8

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Anh trình độ A1, A2, B1 theo khung tham chiếu Châu Âu

I. TIẾNG ANH CƠ BẢN A1, A2

Trình độ

Học phần

Thời lượng

Học phí

Địa điểm

Thời gian học

A1

A1.1

90 tiết (22buổi)

 

1.500 000/học phần

 

Khu A và khu Xuân Phương

 

Theo ca, các ngày trong tuần

A1.2

90 tiết (22buổi)

A2

A2.1

90 tiết (22buổi)

A2.2

90 tiết (22buổi)

II. TIẾNG ANH TOEIC 

Khóa học

   Thời lượng

Học phí         

Địa điểm học

Thời gian học

TOEIC 250+

100 tiết (25buổi)

2.000.000

Khu A và khu Xuân Phương

Theo ca, các trong tuần, kể cả thứ Bảy

TOEIC 350+

100 tiết (25buổi)

2.000.000

TOEIC 450+

100 tiết (25buổi)

2.500.000

III. LUYỆN THI TIẾNG ANH B1

Khóa học

Học phí

Địa điểm học

                       Ghi chú

40 tiết  (10 buổi)

    800 000

 

Khu A và khu Xuân Phương

Dành cho người có trình độ khá, giỏi.

 60 tiết  (15 buổi)

1. 200 000

Dành cho người có trình độ trung bình.

80 tiết   (20 buổi)

1. 600 000

Dành cho người có trình độ yếu.

KHUYẾN MẠI:

  • Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 10 người trở lên, giảm 10% học phí cho lớp đăng ký trên 25 người.
  • Giảm học phí cho các trường hợp đặc biệt khó khăn. 

THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ THEO HỌC

Phòng 1012, tầng 10, hoặc Phòng 0903, tầng 9 nhà S1, khu A – Học viện KTQS.

Điện thoại: 0462537517 (Cô Trang) hoặc 069515441 (chị Nga).

Facebook: trungtamngoainguhvktqs