10Thg10

Tổ chức khảo thí quốc tế IIG đã thông báo chính thức về việc sẽ đổi đề thi TOEIC mới ở Việt Nạm từ 15/02/2019

Hãy tham khảo thêm những thay đổi trong cấu trúc đề TOEIC mới 

Thay đổi ở phần nghe TOEIC

 • Giảm số lượng câu hỏi về tranh ảnh ở phần 1 – và số lượng câu hỏi đáp ở phần 2
 • Tăng số lượng câu hỏi ở phần đoạn hội thoại
 • Các đoạn hội thoại sẽ có lượt ngắn hơn nhưng nhiều thông tin trao đổi hơn
 • Đoạn hội thoại sẽ có nhiều hơn 2 người
 • Các đoạn hội thoại sẽ sử dụng những từ rút gọn (ví dụ: going to à gonna) và những câu nói chưa hoàn thiện chủ vị (ví dụ: yes, in a minute; down the hall; could you?)
 • Các loại câu hỏi mới kiểm tra sự kết nối giữa những gì được nghe trong một cuộc trò chuyện hoặc nói chuyện và những gì được nhìn thấy trong một đồ hoạ (ở phần 3-4 sẽ có thêm câu có hình ảnh – bảng biểu để đối chiếu với thông tin khi nghe)
 • Các loại câu hỏi mới kiểm tra ý nghĩa ngụ ý của người nói trong ngữ cảnh của một cuộc trò chuyện hoặc nói chuyện

Thay đổi ở phần đọc TOEIC

 • Giảm số câu phần Hoàn Thiện Câu – Phần 5
 • Hai loại câu hỏi mới kiểm tra sự hiểu biết về cấu trúc tổng thể của các đoạn văn
 • Câu hỏi hoàn thành văn bản yêu cầu thí sinh chọn câu mới phù hợp nhất trong ngữ cảnh của đoạn văn tổng thể
 • Câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định xem 1 câu cho sẵn sẽ phù hợp nằm ở đoạn văn nào
 • Tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thời hoặc các cuộc trò chuyện trực tuyến với nhiều người
 • Các câu hỏi kiểm tra sự đọc hiểu của ba văn bản liên quan đến nhau
 • Gia tăng số lượng câu hỏi trong đoạn văn đơn và nhiều đoạn văn
 • Những câu hỏi mới về việc diễn dịch từ ngữ của người viết trong ngữ cảnh

Theo đánh giá sự thay đổi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ khó trong việc làm bài của các thí sinh, và với 1 số thay đổi nhắm vào việc phân loại trình độ rõ ràng hơn thì nhng bn nhm mc tiêu dưới 500 sẽ gặp nhiều khó khăn vì những câu hỏi dễ, ăn điểm trực tiếp đã bị cắt đi đáng kể, buộc chúng ta phải ôn kỹ và nâng cao năng lực tiếng Anh của mình. 

Cụ thể những thay đổi mà thầy thấy chắc chắn là khó hơn như sau:

 • Giọng đọc bổ sung thêm nhiều ngữ âm từ nhiều khu vực
 • Bài nghe phần 3 đặc biệt có các đoạn hội thoại từ 3 người
 • Yêu cầu phải phải nghe hiểu ngụ ý
 • Phần 6 thay vì 3 câu mỗi bài nâng số câu hỏi lên 4 câu mỗi bài
 • Phần 7 bây giờ những câu cuối có đến 3 đoạn văn

Gửi nhận xét

Captcha image