Trung tâm Ngoại ngữ mở các lớp ôn thi Tiếng Anh B1 cho Học viên cao học Khóa 27
10Thg9

Trung tâm Ngoại ngữ mở các lớp ôn thi Tiếng Anh B1 cho Học viên cao học Khóa 27

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo:

Sau thời gian khẩn chương làm công tác chuẩn bị, Trung tâm đã chính thức mở 7 lớp ôn thi Tiếng Anh B1 cho Học viên cao học Khóa 27. Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 12/09/2016. 

Toàn văn thông báo, xin mời các bạn bấm vào đây.

Danh sách các lớp học, xin mời các bạn bấm vào đây.