21Thg10

Trung tâm Ngoại ngữ tiếp tục mở các lớp ôn thi Tiếng Anh A2, B1 và các lớp đào tạo Tiếng Anh A1, A2

Để chuẩn bị cho kỳ thi Tiếng Anh A2 (dự kiến ngày thi 19/11/2016) và B1 (dự kiến ngày thi 03/12/2016) cho sinh viên dân sự K10, K11, K12, K13, K14 và các đối tượng khác, Trung tâm Ngoại ngữ/Học viện KTQS tiếp tục khai giảng các lớp ôn thi Tiếng Anh trình độ A2 và B1. Ngoài ra, Trung tâm dự kiến mở các lớp đào tạo Tiếng Anh trình độ A1, A2 cho các đối tượng có nhu cầu. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Gửi nhận xét

Captcha image