Trung tâm ngoại ngữ mở các lớp ôn thi cấp tốc Tiếng Anh B1 vào tháng 07/2017
21Thg6

Trung tâm ngoại ngữ mở các lớp ôn thi cấp tốc Tiếng Anh B1 vào tháng 07/2017

Hiện nay, còn nhiều sinh viên dân sự khóa 11 chưa đạt chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1. Để tạo điều kiện cho sinh viên đủ điều kiện và có thể tốt nghiệp ra trường vào tháng 08/2017, theo chỉ đạo của Thủ trưởng Học viện, Trung tâm ngoại ngữ mở các lớp ôn thi cấp tốc Tiếng Anh B1 vào tháng 07/2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian học (dự kiến): Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 28/07/2017.

2. Thời lượng:  10 buổi (trong đó có 01 buổi thi thử tại phòng máy), học 03 buổi/tuần.

3. Địa điểm học: Gảng đường H5, Khu A, Học viện KTQS.

4. Thời gian đăng ký, nộp học phí: Từ ngày 22/6/2017 đến ngày 29/06/2017.

5. Mức học phí: 1 200 000 đồng (Bao gồm tài liệu ôn thi và thi thử).

6. Đăng ký ôn thi và nộp học phí: 

Ban Kế hoạch đào tạo/Trung tâm ngoại ngữ, Phòng 0903, Tầng 9, Nhà S1, Khu A, Học viện KTQS.

Điện thoại: 0462537517/ 0984 602 710 (gặp đồng chí Quý).

7. Thông tin chi tiết xem tại: 

Website: ttnn.mta.edu.vn

Facebook: Trung Tâm Ngoại Ngữ Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Xin trân trọng cảm ơn./.    

Gửi nhận xét

Captcha image