Trung tâm ngoại ngữ/Học viện kỹ thuật quân sự khai giảng các lớp tiếng Anh, tiếng Nga ngoại khóa cho học viên quân sự.
13Thg9

Trung tâm ngoại ngữ/Học viện kỹ thuật quân sự khai giảng các lớp tiếng Anh, tiếng Nga ngoại khóa cho học viên quân sự.

Thực hiện kế hoạch đào tạo ngoại ngữ ngoại khóa năm học 2016/2017, Trung tâm ngoại ngữ đã tiến hành khai giảng 25 lớp Tiếng Anh, Tiếng Nga trình độ A1, A2 cho trên 500 học viên quân sự.

Để chuẩn bị tốt cho công tác khai giảng, Trung tâm đã chủ động phối hợp với Phòng Đào tạo tiến hành nắm quân số, thời khóa biểu chính khóa của các lớp để sắp xếp thời khóa biểu học ngoại ngữ ngoại khóa cho phù hợp. Đối với các lớp Tiếng Anh, Trung tâm đã tiến hành thi xếp lớp và xếp được 5 lớp Tiếng Anh dành cho 147 học viên học. Mục đích của việc thi xếp lớp là để phân loại trình độ Tiếng Anh của học viên, từ đó tiến hành xếp lớp theo tiêu chí: các học viên có trình độ tương đồng sẽ học chung cùng lớp.

Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Đào tạo rà soát số lượng cũng như chất lượng thiết bị dạy học (loa, đài, máy chiếu) tại các khu giảng đường mà Trung tâm sẽ sử dụng và có kiến nghị bổ sung. Các Ban chuyên môn của Trung tâm tiến hành họp giáo viên đầu năm để rút kinh nghiệm thu được từ năm học trước trên cơ sở thảo luận kỹ các ý kiến phản hồi của người học, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Để làm tốt công tác quản lý đào tạo, ngoài việc tuyển chọn giáo viên kỹ càng, Trung tâm còn xây dựng kế hoạch kiểm tra giảng dạy, dự giờ, lập sổ theo dõi việc giảng dạy và học tập của các lớp.

Năm học mới đã bắt đầu, với khí thế thi đua 50 ngày đêm hành động kiểu mẫu lập thành tích chào mừng 50 năm ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trung tâm Ngoại ngữ sẽ phấn đấu để các lớp học ngoại ngữ ngoại khóa của Trung tâm đạt kết quả cao hơn các năm trước.